vrijdag 3 februari 2017

Voor de Kamerverkiezingen

StemadviesZal ik  u een stemadvies geven? Zoals vroeger een kerk of vakbond wel deed. Stem partij X want dat is goed voor uw pensioen…

Of moeten we als pensioenfonds alles wat politieke partijen roepen over pensioenen en AOW in hun verkiezingsprogramma’s eens op een rijtje zetten? En dan vervolgens u een advies geven? Dat wordt wel een hele toer met ongeveer dertig partijen die nu in de rij staan om mee te doen aan de Kamerverkiezing. Bovendien met welk advies bent u gediend?

Natuurlijk, als u wilt dat de AOW-leeftijd terug gaat naar 65 jaar en als u meent dat de rekenrente weer naar 4% moet om de pensioenen te indexeren, dan kun u het heil zoeken bij Henk Krol en zijn 50+. Bent u jong en argwanend tegenover al die collectieve regelingen, dan wendt u zich meer in liberale richting, laten we zeggen naar D66 en VVD. Die bepleiten meer individuele pensioenen en persoonlijke pensioenpotten. Of die minder solidaire liberale aanpak ook meer oplevert, is zeer de vraag. Of  de lijn van Krol  financieel haalbaar en dus betaalbaar is, betwijfelen veel rekenaars ernstig. Wat zou dan ons advies moeten zijn?

Belangrijker
Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag of het onderwerp pensioen wel doorslaggevend moet zijn voor het vakje dat u rood maakt op het stembiljet.
Is de AOW-datum belangrijker dan uw veiligheid en die van West-Europa? Moeten we meer zelf gaan betalen voor onze eigen defensie?
Vindt u indexatie van uw pensioen belangrijker dan de verzorging in verpleegtehuizen? Liever een dag in een luier dan onzekerheid over het pensioen?
En het milieu? Luchtvervuiling zoals in wereldsteden als Beijing en New Delhi voor lief nemen als ons pensioenpotje maar groeit en onaangetast blijft?
Nee natuurlijk, veiligheid, welzijn en een schoon leefmilieu zijn minstens zulke belangrijke politieke thema’s in mijn ogen.

Kieswijzers
Als ik  u een advies moet geven, dan zegt ik: oriënteer u breder dan alleen op het thema pensioen of zelfs inkomen. Er steken genoeg kieswijzers de kop op om u te helpen bij uw keuze, gebaseerd op veel meer van uw eigen opvattingen. U kunt bij een heel andere partij uitkomen dan u vooraf zou denken. Dat is ook een vorm van blikverruiming.

Opiniepeilingen
Misschien dat u zich vervolgens nog kunt afvragen of de partijen, die deze of gene kieswijzer voor u suggereert, ook straks iets in de melk te brokken hebben. Ik bedoel, wat hebt u aan een getuigenispartijtje dat met één zetel wel aardig verwoordt wat u vindt, maar geen kans krijgt die opvattingen ook te realiseren? Misschien dat u naast de uitslag van een stemwijzer nog eens kijkt naar de opiniepeilingen. Welke partijen komen niet alleen dicht bij uw opvattingen, maar maken ook kans op een aantal zetels van betekenis?

Maar nu houd ik op, want voor ik het weet geef ik u per ongeluk toch een stemadvies. En dat is niet mijn bedoeling.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB


Deze column is geschreven voor de website van Pensioenfonds PGB en is ook daar nu te lezen.