donderdag 30 maart 2017

Met de handen in het haar

Wacht u voor de wachtwoordenHellup … wat was mijn wachtwoord ook al weer.
Herkent u dit?

Ik verklap u een geheim. Ik kan geen wachtwoorden onthouden. Ik word stapelgek va n de pincodes en passeerwoorden. En ik ben niet de enige.

Toen we nog één pinpas hadden, was het gemakkelijk. Je gebruikte je geboortedatum of die van je dochter. Fout natuurlijk volgens de bank. Maar je moet toch iets?
Maar daarna kwamen de credit card en iPhone en de iPad en de simcode en mijnverzekering, mijnpensioenfonds, mijnelektriciteitsmaatschappij, mijn waterleiding, de bookingsite en de vliegtuigmaatschappijen, het filmhuis, de schouwburg, bibliotheek, de krantensite, de emails…  Om gek van te worden.

Drie velletjes
U mag het best weten: ik heb thuis drie A4tjes vol inlogcodes, passeerwoorden, pincodes. Al mijn kleinkinderen zijn al in verschillende variaties aan de beurt geweest, met geboortedata en al.  Je kunt immers niet elke keer hetzelfde passeerwoord gebruiken. Als dat eenmaal in verkeerde handen zou vallen, dan kunnen ze gelijk overal bij! Nee allemaal verschillede codes, die ik vervolgens allemaal vergeet.

Sta ik in een hotel in het buitenland – zonder de drie kladjes - en dan lukt het toch maar niet de pincode van de credit card uit mijn geheugen te  vissen. Sta ik met de mond vol tanden en een bijna lege beurs. Ja er schiet wel een getal in gedachten, maar dat is het telefoonnummer van mijn ouders toen ik een jaar of tien was. Dat zit er in geheid. Kom je niet ver mee in het buitenland. In het binnenland trouwens ook niet meer.

Honden
Van een collega vermoed ik dat hij de namen van zijn honden gebruikt als passeerwoorden :de levende en de dode. Sommige codes moet je regelmatig vernieuwen. Ik weet niet of hij daar steeds nieuwe honden voor gebruikt. Zelf heb ik een andere truc afgekeken. Ik gebruik in die gevallen mijn postcode  en tel er telkens één cijfer bij als ik een nieuwe moet invoeren. Ben benieuwd hoe snel ik op 0000 zal zitten.

DigiD
Terug naar Pensioenfonds PGB. Als u op de belangrijke site ‘mijnpgbpensioen.nl’ wilde inloggen, had u altijd uw registratienummer en een wachtwoord nodig. Misschien bent u zo handig om die vast te leggen in uw pc, maar als u dan onderweg bent met alleen uw mobiel? Zelf moet ik altijd mijn PGB-ordner open slaan om de toegangscodes van mijn vrouw en mij terug te vinden.

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u sinds kort alleen nog maar inloggen met uw DigiD bij het pensioenfonds. U weet wel, die codes die u ook nodig hebt voor de belastingdienst, de gemeente, uw WOZ-waarde, etc. Probeer het eens, zou ik zeggen. Maar sla die DigiD codes wel veilig op….

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB


zondag 26 maart 2017

Eerder met pensioen gaan

Tussen WW en AOWKan ik mijn pensioen eerder laten ingaan? Want mijn WW loopt straks af en het duurt nog een paar jaar voordat ik AOW krijg?

Hij keek me afwachtend aan, alsof hij een moeilijke vraag had gesteld. Ik was uitgenodigd door oud-journalisten die door reorganisaties bij hun krantenconcern werkloos waren geraakt. Wel met een nette ouderenregeling, dankzij het sociaal plan. Het was leuk al die vertrouwde gezichten terug te zien. Enkelen bleken inmiddels aan hun pensioen toe. Maar de meesten zaten er nog een tijdje vanaf.

Dankzij de formulering van de regeling hadden ze recht op een WW-uitkering. Maar die is beperkt in tijd. Dus had menigeen de brandende vraag: straks loopt mijn WW af en kan ik dan mijn pensioen laten ingaan?

Lagere uitkering
Dat was een makkie voor me. Ja dat kan bij Pensioenfonds PGB. Vanaf uw 55ste kunt u al uw pensioen laten ingaan. Dan moet u natuurlijk wel genoegen nemen met een veel lagere uitkering, dat is logisch. Uw pensioenuitkering wordt actuarieel herrekend als u eerder (of later) met pensioen wilt gaan dan op de voor u geldende AOW- en pensioenleeftijd. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk.

Stel dat een man gemiddeld 83 jaar wordt. Als een mannelijke deelnemer niet op zijn 67ste zijn pensioen wil laten ingaan, maar op zijn 63ste, dan vraagt hij dus van Pensioenfonds PGB niet 16 jaar uitkeringen, maar 20 jaar. De consequentie is dat hij minstens een 20% lagere uitkering krijgt. Als hij nog zou blijven doorwerken, had hij bovendien nog vier jaar pensioen opgebouwd. Daardoor wordt het verschil nog groter tussen pensioen op 63 of 67. Los daarvan moet hij er rekening  mee houden dat hij die eerste jaren natuurlijk nog geen AOW krijgt.

Persoonlijke pensioenplanner
Ik stelde mijn oud-collega’s gerust door eraan toe te voegen dat ze de financiële gevolgen niet zelf hoeven uit te rekenen. Op mijnpgbpensioen.nl, waar ze al hun persoonlijke gegevens kunnen vinden, staat een prima rekenmodule die alles netjes uitrekent: de pensioenplanner. Voer de gewenste vervroegde pensioendatum in en de pensioenuitkering rolt er uit.

Dit kan niet alleen bij Pensioenfonds PGB maar bij verreweg de meeste, zo niet alle pensioenfondsen. Vandaar dat de recente politieke discussie mij ook een beetje bevreemdt, namelijk om de AOW-uitkering flexibel te maken. Daarbij wordt meestal verwezen naar mensen met een zwaar beroep die niet tot hun 66ste of 67ste op dezelfde manier kunnen doorwerken. Maar juist die werknemers hebben meestal ook een aanvullend pensioen via het Pensioenfonds voor de Bouw of het ABP. Daar kunnen ze dus al gebruik maken van een flexibele pensioenuitkering of uitkeringsdatum.

AOW
Het kenmerk van de AOW is juist dat het géén spaarregeling is maar een sociale verzekering voor iedereen. Het recht op AOW is ook niet gekoppeld aan het aantal jaren dat men premie heeft betaald, maar aan het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Het is dan ook misplaatst om hier een actuarieel principe op toe te passen en de AOW flexibel te maken door die te herrekenen. Hoogleraar Paul de Beer betoogt dat dit echt afbreuk doet aan het karakter van de AOW als basisvoorziening.

Mijn oud-collega’s die allen pensioen hebben staan bij ons fonds, haalden opgelucht adem. De vragensteller bekende dat hij nog nooit had ingelogd op mijnpgbpensioen.nl, maar dat nu zeker zou doen. Tja, een beetje nieuwsgierigheid en zelfredzaamheid kan geen kwaad voor een journalist, toch?

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB

PS: die foto is genomen toen Joke en ik taalles gaven aan een groep buitenlanders; ons zogenaamde 'wachtklasje' van mensen die op de wachtlijst stonden voor individueel taalonderricht. Vrijwilligerswerk dus.


woensdag 1 maart 2017

Een déjà vu

Opmars van vrouwenTerwijl ik weg ga, rukken allerwegen de vrouwen op in ons pensioenfonds. Hoe zit dat toch? Een déjà vu.

Nog geen tien jaar geleden zag het landschap op een studiedag over pensioenen er erg egaal en rustig uit: vijftig tinten grijs zeg maar. Weinig opwindend. Zowel de kostuums van de heren bestuurders als hun schrale haardos varieerden van donkergrijs naar lichtgrijs, met een eventuele gedekt blauwe uitschieter (niet qua haar overigens).

Logisch, pensioenfondsbesturen bestonden decennialang uit mannen van boven de vijftig. Deelnemersraden veelal ook en bij uitvoeringsorganisaties waren de vrouwelijke medewerkers ook op de vingers te tellen.

Vrouwen meerderheid

Maar zie: de trend buigt duidelijk de andere kant op. Bij onze uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten werken ongeveer 200 mensen. De leiding ligt in handen van een directeur en zijn managementteam. Dat team is de afgelopen jaren vernieuwd en verjongd en kwalitatief versterkt. En zie: de meerderheid blijkt plotseling niet meer grijs en evenmin man. De meeste afdelingen zijn in handen van vrouwelijke managers en echt niet de minste. Bij de complete sector pensioenen, de afdelingen ‘business en information management’, ‘finance en risk’ en ‘human resources’  zitten vrouwen aan het stuur. Vergeef me de Engelse betitelingen, maar met Nederlandse aanduidingen als personeelszaken, boekhouding en automatisering kom je niet ver meer tegenwoordig.

‘En toch hebben we geen voorkeursbeleid,’ vertelden ze me bij PGB Pensioendiensten. ‘Bij een vacature kiezen we gewoon de beste. En dat is nu eenmaal vaak een vrouw. Ik zou er ook niet aan moeten denken om voorgetrokken te worden alleen omdat ik een vrouw ben.’

Maar niet alleen onze uitvoeringsorganisatie. Als ik straks vertrek en word opgevolgd door een vrouwelijk bestuurslid, bestaat ons bestuur voor 30% uit vrouwen. Onder de drie leden van onze Raad van Toezicht zit van het begin af aan één vrouw, dus 33%.

HBS

Als dit zo doorgaat zal zelfs het landschap op studiedagen van De Nederlandsche Bank of de Pensioenfederatie er wat kleurrijker en fleuriger gaan uitzien.
Wel vreemd dat deze ontwikkeling zich pas voordoet als ik ongeveer vertrek en dat levert een déjà vu op. Ik herinner me dat op onze katholieke jongens HBS (hogere burger school) het eerste meisje haar intrede deed. Het was bij ons in de vierde klas HBS-B. Ze kwam van de katholieke MMS (middelbare meisjesschool) en ze wilde wiskunde in haar pakket. Dat kon toen nog niet op het Agnes Lyceum in Leiden. Dus ze moest verhuizen als enige meisje naar onze HBS.

Niet veel jaren later was van die scheiding der geslachten niets meer te merken. Maar toen had ik de deur daar al achter me dicht getrokken.

Wat Pensioenfonds PGB betreft: ik kijk met bewondering naar de doortastende aanpak van de nieuwe generatie. Zij heeft ook mijn pensioen in handen.


Arnold Verplancke

Bij de foto: Twee vierde klassen van de HBS bij elkaar in mei 1962 van het St. Bonaventuralyceum te Leiden. Het eerste meisje deed haar intrede: op de eerste rij onder. De schrijver deze staat stoer op de bovenste rij, tweede van rechts, kennelijk met een sigaret in de hand....